SİNTETİK TİNER

Category:

Description

AĞ NEFT FRAKSİYASI MƏHSULU SİNTETİK HƏLLEDİCİDİR.