BİLFA YAT VERNİK

ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, DƏNİZ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN TAXTA MATERİALLI HİSSƏLƏRİNDƏ İSTİFADƏ  OLUNAN, DƏNİZ SUYUNA  VƏ ATMOSFER DƏYİŞİKLİKLƏRİNƏ DAYANIQLI, PARLAQ VERNİKDİR.