SİNTETİK TİNER

AĞ NEFT FRAKSİYASI MƏHSULU SİNTETİK HƏLLEDİCİDİR.