BILFA YOL BOYASI

ALKİD  VƏ XLOR–KAUÇUK REÇİNƏ ƏSASLI, YOL, CİZGİ VƏ İŞARƏTLƏMƏ BOYASIDIR.