BİLFA PALACE

AKRİLİK EMULSİYON  BAĞLAYICI ƏSASLI, SƏDƏF QATQILI, İNCİ ZƏRİFLİYİNDƏ,  QRENLİ QURULUŞDA DEKORATİV DAXİLİ MƏKAN BOYASIDIR.