BİLFA TRAVERTİNO

DAXİLİ VƏ XARİCİ MƏKANLARDA TƏTBİQ OLUNDUĞU SƏTHLƏRDƏ TRAVERTİN GÖRÜNTÜ ƏLDƏ EDİLMƏSİNƏ İMKAN YARADAN, MİNERAL BAZLI DOĞAL, ÇOX YÜKSƏK DƏRƏCƏDƏ TƏNƏFFÜS ETMƏ QABİLİYYƏTİNƏ MALİK DEKORATİV ÖRTÜKDÜR.