BİLFA BİNDER

AKRİLİK - KOPOLİMER ƏSASLI , ŞƏFFAF , DAXİLİ VƏ XARİCİ SƏTHLƏRDƏ İSTİFADƏ OLUNAN DİVAR ASTARIDIR.