BİLFA RULOTEX

STİREN AKRİLİK KOPOLİMER BAĞLAYICI ƏSASLI MAT GÖRÜNÜMLÜ XARİCİ MƏKAN ÖRTÜYÜDÜR.