BİLFA YARIMAT PARKE  VERNIK

ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, TƏK KOMPONENTLİ YARIMAT  GÖRÜNÜMLÜ LAKDIR.