BİLFA PARLAQ BOYA

ULTRA PARLAQ, ÖRTÜCÜ VƏ YÜKSƏK ELASTİKLİYİ OLAN, ALKİD ƏSASLI SON QAT BOYADIR.HƏR CÜR HAVA ŞƏRTLƏRİNƏ ÇOX DÖZÜMLÜDÜR.