BİLFA SİLAN

HƏR CÜR HAVA ŞƏRAİTİNƏ DAYANIQLILIQ GÖSTƏRƏN SİLİKON ƏSASLI, DEKORATİV SON QAT XARİCİ MƏKAN BOYASIDIR.