BİLFA KONTAKT

MODİFİKİSİYALI POLİMERLƏŞDİRİLMİŞ, QƏTRAN ƏSASLI, HAMAR BETON SƏTHLƏRDƏ, DİVARLARDA VƏ TAVANLARDA SEMENT VƏ XÜSUSİ İLƏ GİPS ƏSASLI SUVAĞIN SƏTHLƏRƏ DAHA YAXŞI YAPIŞMASINI ARTIRAN ASTARDIR.