LUXE PARLAQ BOYA

ALKİD BAĞLAYICI ƏSASLI, LUXE PARLAQ BİR DEKORATİV BOYADIR.