BİLFA SELÜLOZİK DOLĞU VERNİK

NİTROSELÜLOZ   REÇİNƏ ƏSASLI, SÜRƏTLİ QURUYAN, TƏK KOMPONENTLİ, KEYFİYYƏTLİ BİR DOLĞU  VERNİKDİR.