BİLFA LUXE PARKET LAKI

ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, TƏK KOMPONENTLİ ÜSTÜN KEYFİYYƏTLİ PARLAQ VERNİKDİR. CIZILMAYA QARŞI MÜQAVİMƏTLİDİR.