BILFA FASAD

AKRİLİK KOPOLİMER EMULSİYON ƏSASLI PİQMENT VƏ DOLĞU SİSTEMİ İLƏ GƏLİŞDİRİLMİŞ MAT GÖRÜNÜMLÜ SON QAT XARİCİ MƏKAN BOYASIDIR.