BİLFA PARKE VERNİK

ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, TƏK KOMPONENTLİ, SƏTHƏ DEKORATİV GÖRÜNÜŞ VERƏN  PARLAQ PARKET LAKIDIR.