BİLFA İPƏK PARLAQ

SAF – AKRİLİK EMULSİYA ƏSASLI XARİCİ VƏ DAXİLİ MƏKANLARDA İSTİFADƏ EDİLƏN İPƏK PARLAQLIĞA MALİK DEKORATİV GÖRÜNÜŞLÜ SON QAT BOYADIR. SÜRTÜNMƏYƏ, ZƏRBƏYƏ, ATMOSFER TƏSİRLƏRƏ VƏ UV ŞÜALARA DAYANIQLIDIR, SƏTHİ MÜKƏMMƏL QORUYUR. EKOLOJİ CƏHƏTDƏN ZİYANSIZDIR.

Category: