BILFA FASAD

150,00 AZN

AKRİLİK KOPOLİMER EMULSİYON ƏSASLI PİQMENT VƏ DOLĞU SİSTEMİ İLƏ GƏLİŞDİRİLMİŞ MAT GÖRÜNÜMLÜ SON QAT XARİCİ MƏKAN BOYASIDIR.

Category: