BİLFA SƏDƏF

Category:

Description

SAF AKRİLİK KOPOLİMER ƏSASLI, SƏDƏF QATQILI, İNCİ ZƏRİFLİKDƏ,ASAN TƏTBİQ   EDİLƏN,YÜKSƏK YAPIŞMA GÜCÜNƏ MALİK DEKORATİV DAXİLİ   MƏKAN BOYASIDIR.