BİLFA SU ƏSASLI BAZ BOYA

AKRİLİK KOPOLİMER ƏSASINDA HAZIRLANMIŞDIR. BOYANIN RƏNGLƏNDİRİLMƏDƏN ÖNCƏKİ HALIDIR.