BİLFA SİLİKONLU İPƏK MAT

SİLİKON ƏSASLI , DƏFƏLƏRLƏ SİLİNƏBİLƏN VƏ YUYULAN İPƏK MAT  GÖRÜNÜMLÜ        DEKORATİV  DAXİLİ MƏKAN BOYASIDIR.